Zásady ochrany osobních údajů


Jaký druh údajů shromažďujeme a zpracováváme a pro jaké účely?
Kdo je správcem dat a komu jsou osobní údaje poskytovány (zpracovatelé dat)?
Jak ukládáme vaše osobní údaje?
Přístup k informacím, stížnosti


Za účelem poskytování našich služeb o vás společnost Kamenictví Hájek s.r.o. shromažďuje osobní údaje. Když používáte webový formulář společnosti Kamenictví Hájek s.r.o. , povolujete společnosti Kamenictví Hájek s.r.o. zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.Jaký druh údajů shromažďujeme a zpracováváme a pro jaké účely?

Společnost Kamenictví Hájek s.r.o. si někdy potřebuje vyžádat a zaznamenat identifikační údaje o vaší osobě, jako je vaše jméno, společnost, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa (dále jen „osobní údaje“) za účelem poskytování našich služeb.

Společnost Kamenictví Hájek s.r.o. zaznamenává a zpracovává osobní údaje o vaší osobě za účelem poskytování požadovaných služeb, když:

  • používáte určité kontaktní formuláře,
  • odesíláte žádost nebo nám poskytujete zpětnou vazbu,
  • nám poskytujete jakýkoli druh osobních údajů prostřednictvím našeho webu.

Společnost Kamenictví Hájek s.r.o. zaznamenává pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování vámi požadované služby (např. vaše e-mailová adresa nebo soukromá adresa).


Kdo je správcem dat a komu jsou osobní údaje poskytovány (zpracovatelé dat)?

Společnost Kamenictví Hájek s.r.o. se sídlem Drdy 68, Brno je správcem dat a zodpovídá za zabezpečení shromažďovaných informací.

Za účelem poskytování objednaného zboží nebo služeb jsou osobní údaje dále zveřejňovány pečlivě vybraným třetím osobám, jimž je používání vašich osobních údajů svěřeno.

Další autorizované subjekty mohou vyžadovat přístup nebo skladování dat pouze v případě, pokud to vyžadují místní zákony. Společnost Kamenictví Hájek s.r.o. omezuje takovéto subjekty v jejich přístupu, ale i využití vašich osobních údajů.


Jak ukládáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje a datové soubory mohou být ukládány a zpracovávány ve společnosti Kamenictví Hájek s.r.o. v Brně. Ukládáme osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro výše uvedené účely nebo podle platných právních předpisů.


Přístup k informacím, stížnosti

Máte právo zjistit, jaká data o vás společnost Kamenictví Hájek s.r.o. shromáždila, a podat stížnost na skladování a zpracování vašich osobních údajů. Pokud jsou informace nesprávné, nekompletní nebo již nedůležité, máte právo je opravit nebo vymazat.